تعرفه ارسال پیام کوتاه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

تعرفه ارسال پیام کوتاه بر اساس پیش شماره های 5000

 

میزان شارژ ریالی پیش شماره 5000
 0 ≤ X < 50.000  130
50.000 ≤ X < 500.000 121
500.000 ≤ X < 4.000.000 119
4.000.000 ≤ X < 15.000.000 118
 15.000.000 ≤ X < 30.000.000  115
30.000.000 ≤ X < 50.000.000   110
50.000.000 ≤ X < 1.000.000.000    105

 تعرفه های فوق بر اساس ریال می باشد .

تعرفه خطوط 50001،50002،5004،5005 و ارسال از طریق BTS یکسان می باشد و بقیه خطوط بر اساس تعرفه های فوق تغییر خواهد کرد .

 

لوگوی به پرداخت سایت آسا اس ام اس
logo-samandehi