سفارش پنل کاربری

امکانات جدیدی که به کلیه پنل ها اضافه شده است :

پیامک صوتی : صدای خود را ضبط کرده و برای مخاطب خود ارسال می نمایید و مانند مکالمه مخاطب به صحبت شما گوش خواهد داد . 

ارسال به بلک لیست :اخیرا اکثر شماره ها جزو بلک لیست هستند یعنی شما هیچ راهی برای ارسال به آنها ندارید اما با سامانه آ.اس.آ اس ام اس و شماره های خدماتی که به رایگان روی پنل قرار گرفته و هم چنین شماره اختصاصی خدماتی پیام اطلاع رسانی ارسال نمایید . 

به مناسبت جشنواره سامانه فول امکانات به جای 139000 تومان فقط 50000 تومان ارائه می شود .

قابلیت های پنل

پنل رایگان

پنل 1

پنل 2

پنل 3

پنل 4

ارسال پیامک تکی و گروهی

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال SMS از دفترچه تلفن

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال از فایل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال بین المللی

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال هوشمند

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال کارت ویزیت

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال وب

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال نظیر به نظیر

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

مدیریت زماندار

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال از دکل BTS

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال  سن و جنسیت

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال منطقه ای ایرانسل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال منطقه ای کشوری

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال کد پستی کشوری

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال کدپستی تهران

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال بانک مشاغل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

نقشه کد پستی

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

گزارشات پیام های تکی

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

گزارشات پیام های گروهی

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

گزارشات کارت ویزیت

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

گزارشات پیام WAP

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

گزارشات جستجوی پیشرفته

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

گزارشات پیام وب سرویس

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

دریافتی همه پیام ها

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

دریافتی منشی پیام ها

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

دریافتی لیست سیاه

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

افزودن و مدیریت دفترچه تلفن هوشمند

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال تبریکات

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال اخطاریه

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

دریافت SMS

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ارسال اقساط

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

مسابقه

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

قرعه کشی

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

نظرسنجی

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

انتقال دهنده

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

پاسخ URL

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

اتصال پایگاه داده

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

وب سرویس

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

افزودن و مدیریت هدیه

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

تحلیلگر

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

نوبتدهی اتوماتیک پیامکی

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

ایمیل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین وتیکت

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

پیشنهادات شما

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

کنترل از راه دور

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

تعریف انتقادات

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

پشتیبان گیری

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

نرم افزارها

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

شارژ حساب

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

خرید شماره

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

 هشدار دهنده

عدم امکانات پنل

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ساخت پیشفرض

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

مدیریت قالب کاربر

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

بازگشت هزینه ارسال پیامک ناموفق

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

گزارشات کامل از تراکنش های مالی برای خرید شارژ

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

ثبت فیش واریزی

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

پشتیبانی تصویری از راه دور

عدم امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

آموزش حضوری رایگان

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

تضمین عودت مبلغ پرداخت شده تا یک هفته پس از خرید!!

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

امکانات پنل

اعتبار پنل

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام

هزینه پنل (تومان)

رایگان

25000

49000

79000

139000

 

 

 

 

 

برخی از مشتریان ما 

مشتریان آسا پیامک

تماس با ما

آدرس

ایران , قزوین , خیابان خیام ک شهید مصلایی پ۱۶ط ۳

Email Address

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس 

028-33332569

0912-8810709

0939-8810709

50002199880709

تماس با ما

وبلاگ های ما

 

JoomShaper
jQuery slideLeft and slideRight Effect
فرم ورود
لوگوی به پرداخت سایت آسا اس ام اس
logo-samandehi